• EUROGASTRO

Jesteś Szefem Kuchni, Kucharzem,
Uczniem szkoły gastronomicznej
i lubisz wołowinę wysokiej jakości?

Weź udział w Konkursie kulinarnym, którego podsumowanie
będzie ważnym wydarzeniem targów gastronomicznych
Eurogastro 2014, w czasie którego finaliści konkursu
będą mieli okazję zaprezentować swój kunszt kulinarny
przed gronem wysokiej klasy profesjonalistów oraz
przedstawicieli ogólnopolskich mediów.

Konkurs, którego organizatorami są Polskie Zrzeszenie Producentów
Bydła Mięsnego
oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni
i Cukierni
odbędzie się w Warszawie i zrealizowany zostanie w pięciu
etapach. Koszty przyjazdu oraz pobytu Uczestników w hotelu pokryje
Organizator. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

4 marca 2014

Zadanie konkursowe

Opracowanie przepisów na dania konkursowe,
składające się z przekąski zimnej i dania głównego
z uwzględnieniem obowiązkowych produktów
konkursowych: zrazowa dolna, zrazowa górna,
łopatka, krzyżowa, żeberka, szponder, rozbratel.

Do przyrządzania potraw Uczestnicy Konkursu będą wykorzystywać
polską wołowinę wysokiej jakości, a w szczególności polską
certyfikowaną Dobrą Wołowinę QMP, którą zapewni Organizator.

Warunki konkursu

Konkurs adresowany jest do Szefów Kuchni,
Kucharzy i Uczniów szkół gastronomicznych.

Do konkursu może przystąpić każda osoba, która w wyznaczonym terminie
prześle zgłoszenie zgodne z regulaminem Konkursu ogłoszonym na stronie
konkurs.beef.org.pl:

 • na adres pocztowy: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła
  Mięsnego, Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa ‒
  z dopiskiem „Dobra wołowina QMP”,
 • lub pocztą elektroniczną na adres dobrawolowina@beef.org.pl
  ‒ z tytułem „Dobra wołowina QMP”,
 • lub poprzez wysłanie ze strony internetowej konkursu
  konkurs.beef.org.pl.

Koszty udziału w konkursie pokrywa Organizator według zasad opisanych
w regulaminie na stronie konkurs.beef.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu kulinarnego >
Formularz receptury do konkursu kulinarnego, przystawka >
Formularz receptury do konkursu kulinarnego, II danie >

Ważne terminy

Etap I Konkursu ‒ Zgłoszenie udziału w Konkursie
do 4 marca 2014

Etap II Konkursu ‒ Wybór uczestników Konkursu
do 6 marca 2014

Etap III Konkursu ‒ Eliminacje
8–9 marca 2014
w „Makro Akademia Efektywnej Przedsiębiorczości” w Warszawie.

Etap IV konkursu ‒ Ćwierćfinał i półfinał Konkursu
21‒22 marca 2014
w „Makro Akademia Efektywnej Przedsiębiorczości” w Warszawie.

Etap V Konkursu ‒ Finał Konkursu
28 marca 2014
na targach Eurogastro 2014 w Warszawie.

Nagrody

I miejsce w finale Konkursu

10 000 zł

II miejsce w finale Konkursu

6 000 zł

III miejsce w finale Konkursu

4 000 zł

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do III i IV etapu Konkursu, otrzymają
komplety ubrań kucharskich: kitel + zapaska + czapka, w których wystąpią
w trakcie półfinałów i finału Konkursu, a także podczas gali wręczania nagród.

papaja.pl
PLATFORMA GASTRONOMICZNA

www.papaja.pl

Dobra Wołowina QMP

To wysokiej jakości polska certyfikowana wołowina
pochodząca od bydła ras mięsnych, dostępna
m.in. w Makro Cash & Carry.

Więcej informacji na stronach:
www.kochamwolowine.pl
www.facebook.com/dobrawolowina

Wyniki konkursu

Organizatorzy konkursu

Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Szefów Kuchni i Cukierni

jest organizacją zrzeszającą
szefów kuchni, kucharzy
i cukierników.

www.osskic.pl

Polskie Zrzeszenie
Producentów
Bydła Mięsnego

jest branżową organizacją
rolniczą zrzeszającą rolników
prowadzących chów bydła
mięsnego. Celem Zrzeszenia
jest promocja spożycia wołowiny,
podnoszenie świadomości
produktu wśród konsumentów,
wspieranie producentów na rzecz
ich rozwoju, podnoszenia
kwalifikacji oraz jakości
produkowanego żywca.

www.pzpbm.pl

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

www.makro.pl

Kontakt

Sekretarz Generalny konkursu

Za prawidłowy przebieg eliminacji, ćwierćfinału, półfinału i finału Konkursu
odpowiada Pan Grzegorz Kazubski, honorowy prezes OSSKIC, manager
w Makro HoReCa Center, Customer Management Department Makro
Cash and Carry Polska S.A.

Szczegółowe informacje:

Elżbieta Gwiazda-Pietkiewicz
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa
T: +48 22 6220987, F: +48 22 6272519
biuro@beef.org.pl